Alternatieve vormen van leren lager onderwijs

Beste ouders

 

Wij voorzien in alternatieve vormen van leren om de leerlingen in het schoolritme te houden, om voeling te houden met de school en de aangeleerde leerstof in te oefenen.

Dat kan op volgende manieren:

  1. Alle leerlingen van het lager kregen vrijdag 13/03/2020 al een takenpakket op papier mee van de klastitularis
  2. Alle leerlingen van het lager kunnen taakjes maken via het digitale platform “Bingel”
  3. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar: via Smartschool ontvingen de ouders en de leerlingen een mail met de werking en de planning die de leerlingen vrijdag meekregen. De juffen zijn van 13.00 uur tot 14.30 uur bereikbaar via mail.
  4. Via Smartschool kunnen leerkrachten mailen met de ouders die reeds inlogden op Smartschool.
  5. Via Facebook: juf Nathalie voorziet een uitdaging waarop je kan reageren

 

Wij verwachten van de leerlingen dat er dagelijks wordt gewerkt aan schoolse taken/activiteiten. Van de ouders vragen wij dat ze hierover waken door een planning op te stellen.

De opdrachten zullen zeker niet meetellen voor een rapport maar zorgen ervoor dat je zoon/dochter blijft oefenen en binding blijft behouden met de school.

Voor de leerlingen die vrijdag 13/03/2020 afwezig waren: je takenpakket kan je afhalen op donderdag 19 maart 2020 tijdens de openingsuren van de school.

Alvast bedankt

#zorgen voor elkaar

 

Fabienne Vanaken

Directie ‘t Nieverke

 

Smartschool ‘t Nieverke

Smartschool ‘t Nieverke

Kweetet login

Kweetet login

Bingel

Bingel

Oog voor lekkers

Oog voor lekkers