Vastenactie

Vastenactie ‘t Nieverke

De kinderen van ’t Nieverke hebben ook dit schooljaar hun hartje laten spreken. Bij de afsluiting van de vasten stond de teller op 3200 euro. Dit mooie bedrag werd behaald door allerhande activiteiten: koperen muntjes verzamelen, rommelmarkt, … In de namiddag stapten de kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar gesponsord door het dorp.Ouders konden tijdens de vasten tweemaal genieten van een “koffiestop”: voor een vrije bijdrage genieten van een lekker tasje koffie. Naar jaarlijkse gewoonte schenken wij dit geld aan verschillende verenigingen. IKO: in India ondersteunen wij met 900 euro een weeshuis,  Kishor Nagar is eveneens een weeshuis in India waarvoor Wim Beckers uit St.-Truiden zich inzet. Het weeshuis in Benin, het thuisland van mijnheer pastoor, ontvangt eveneens 900 euro en Broederlijk Delen ontvangt de som van 500 euro. Bedankt aan alle kinderen van ’t Nieverke en de gulle gevers!

Smartschool ‘t Nieverke

Smartschool ‘t Nieverke

Kweetet login

Kweetet login

Bingel

Bingel

Oog voor lekkers

Oog voor lekkers