Opvang corona week 23-27 maart 2020

Beste ouders

 

Hierbij de nieuwe afspraken die ingaan vanaf vrijdag 20 maart 2020:

  • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijven wij als school daarover in dialoog gaan. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
  • Zieke kinderen blijven thuis. Als een kind ziek wordt tijdens de opvang, contacteren wij onmiddellijk de ouders om het kind te komen ophalen.

 

  • Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie wij opvang op school voorzien. Wie gebruik wenst te maken van de noodopvang vragen wij om in te schrijven via volgende link:

corona.hesbania.net

 

  1. Kinderen van wie de ouder(s)een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
  2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’svan het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan. à Niet van toepassing in onze school.
  3. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. Hierover gaan we in overleg met het CLB en de ouders.
  • Het Bieke (buitenschoolse kinderopvang) is ook open. Vergeet zeker niet deze opvang te regelen indien je hiervan wenst gebruik te maken.
  • Je kan altijd mailen naar: directie@nieverke.net

 

Alvast bedankt voor je medewerking.
Fabienne Vanaken
Directie ’t Nieverke

Smartschool ’t Nieverke

Smartschool ’t Nieverke

Kweetet login

Kweetet login

Bingel

Bingel

Oog voor lekkers

Oog voor lekkers